گان یکبارمصرف بیمار

✅گان آستین متوسط
✅طول آستین تابالای مچ 40 سانتی متر
✅قد گان 90 سانتی متر

مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول