کلمپ بند ناف

  • استریل شده با گاز اتیلن اکساید
  • طراحی شده توسط شرکت ظریف پلیمر و بدون مشابه در جهان
  • دارای بسته بندی میانی
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول