کاور پروب سونوگرافی استریل

  • کاهش قابل توجه مصرف ژل سونوگرافی
  • عرضه در بسته بندی مدیکال
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول