کاتاتر آی یو آی

  • قابل اتصال به تمامی وسایل مکمل (مانند سرنگها و گاید ها)
  • نرم و انعطاف پذیر
  • ابعاد مناسب
  • دارای علامت برای کنترل عمق نفوذ
  • بدون هرگونه ذرات معلق به دلیل تولید در شرایط اتاق تمیز و در نتیجه عدم آسیب به اسپرم ، جنین و عدم تحریک سیستم ایمنی بدن که باعث عدم پیوند جنین به رحم میگردد
  • ساخته شده با مواد مخصوص زیست سازگار که تاثیر جانبی بر اسپرو و جنین نمیگذارد
  • تایید شده بوسیله تست های جنین شناسی
  • بسته بندی مدیکال
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول