چراغ معاینه بکر

  • قابل‌استفاده برای اسپکلوم واژینال وآبسلانگ
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول