پوآر بینی نوزاد

  • اختراع ثبت شده شرکت ظریف پلیمر
  • استریل و با بسته بندی مدیکال گرید
  • تولید شده با پلی وینیل کلراید مخصوص محصولات پزشکی
  • حجم و مکش مناسب  /  آجدار بر ای جلوگیری از لیز خوردن
  • بدون پسماند سمی چسب و بخارات مواتد اولیه
  • امکان تولید با بسته بندی بلیستر مطابق آخرین استاندارد های جهانی
  • تولید شده در کلین روم کلاس یکصد هزار
  • بدون لبه تیز و آزار د هنده
  • تایید شده با تست های فیزیکی و میکروبیولوژی
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول