پتری دیش

  • تولید شده با مواد پلی استایرن
  • کاملاً شفاف
  • در سایزهای ۶ -۸ -۱۰ سانتی متری
  • استریل شده توسط گاز اتیلن اکساید
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول