ماسک خود تنظیم(بسته ۱۰ عددی اقتصادی)

✅رنگ ماسک بسته به موجودی انبار می باشد

✅رنگ های عرضه ماسک سفید، سبز و آبی است.

✅ماسک ها بسته بندی مجزا ندارند.

مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول