لوله ادرار درب دار

✅مدرج
✅بدون پلیسه
✅با تبدیل زنانه دارای اعداد حجم مندرج روی بطری براساس میلی لیتر

✅تعداد در کارتن مدل درب دار 50 عدد

✅تعداد در کارتن مدل با تبدیل زنانه 45 عدد

مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول