فینگر تیپ

منعطف و مقاوم در برابر شکستن
دارای طراحی قیفی پلکانی جهت راحتی اتصال و جلوگیری از نشت مواد در عمل ساکشن
استریل شده با گاز اتیلن اکساید
کنترل راحت با گذاشتن انگشت بر روی قسمت سوراخ
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول