ظرف تغذیه نوزاد

  • حجم ۳۰ میلی لیتر
  • تغذیه کوتاه مدت با مقدار اندک شیر و آغوز
  • دارودهی به نوزاد
  • استریل،مدرج شده به منظور کنترل دقیق تر مقدار تغذیه
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول