سینی یکبار مصرف دندانپزشکی

✅دارای بخش های مختلف جهت نگه داری ابزار های دندانپزشکی

مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول