سرویکس براش

  • طول ۲۰ سانتیمتری
  • تولید شده با مواد مخصوص ساخت قطعات پزشکی
  • استریل شده با گاز اتیلن اکساید
  • تولید شده در فضای کلین روم با کلاس یکصدهزار
  • برس های نرم و انعطاف‌ پذیر برای جمع‌آوری نمونه‌های سلولی
  • دارای ۵۷ پرز نیم‌دایره‌ای با طول‌های مختلف که نمونه‌گیری از دور، رو و داخل دهانه رحم را میسر می‌کند.
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول