سرساکشن دندانپزشکی

  • طول لوله 14 سانتی متر
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول