ست پاپ اسمیر دلفین کوچک

شامل : یک عدد اسپکلوم + یک عدد سرویکس براش + یک جفت دستکش(لاتکس یا نایلونی) + محلول
مناسب برای استفاده در مطب ها
استریل
.
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول