استول باتل قاشقکدار

  •  قاشقکدار
  • ۳۰میلی لیتر
  • درپوش پیچی ( با یک ششم دور چرخش کاملا بسته میشود.)
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول