محصولات ویژه مقابله با کرونا

پیشنهاد ما به شما

ظریف پلیمر در رسانه ها

رسانه ظریف پلیمر

هنوز هم برخی مراکز درمانی و شبکه های توزیع محصولات پزشکی ،سلامت مردم و عاقبت بخیری را بر منفعت طلبی ارجح می دانند. شرکت ظریف پلیمر سپاهان، پیشرو در صنعت تولیدات تجهیزات پزشکی، اقدام به تولیدات محتوای ویدئویی جهت انتقال مفهوم موارد ایمنی و به منظور جلوگیری از نفوذ سوداگری محصولات غیر بهداشتی در فرآیند درمان بیماری ها نموده است. جهت فراگیر نمودن این فرهنگ، لطفاً این ویدئو ها را به اشتراک بگذارید.

افتخارات ظریف پلیمر سپاهان