• در صورت تمایل به همکاری با مجموعه ظریف پلیمر، لطفاً فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.
  • برای جلوگیری از بروز خطا کلیه فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند.
  • مشخصات عمومی

  • سوابق تحصیلی (لطفا ۲ دوره آخر را وارد نمایید.)

  • سوابق حرفه ای (لطفا دومورد آخر را وارد نمایید.)

  • مهارت های عمومی

  • فایل ها را به اینجا بکشید