دفتر مرکزی اصفهان

 آدرس:اصفهان-خیابان مرداویح-خیابان ملاصدرا

جنوبی-بن بست شاهد(11 )- پلاک 25

  تلفن: 03136686393

  فکس: 03136685708

 کدپستی: 8168834485

ایمیل : info@zarifpolymer.com 

  trade.zarifpolymer@gmail.com

دفتر تهران

 

تلفن:36841697 -021

فکس:36841083021

کدپستی:1765657447

کارخانه اول

آدرس: اصفهان، منطقه صنعتی مبارکه، فاز دوم، خیابان نهم، پلاک ۲ 

تلفن: ۵۲۳۷۳۳۷۷-۰۳۱

فکس: ۵۲۳۷۴۱۶۵-۰۳۱

کدپستی: 8486134976

کارخانه دوم

آدرس: شهرضا، شهرک صنعتی رنگ سازان (رازی)، فاز دوم، خیابان پنجم، نبش فرعی 2-2 ،پلاک 26-12 

 

تلفن : 57-53309356 – 031