دفتر مرکزی اصفهان

 آدرس:اصفهان-خیابان مرداویح-خیابان ملاصدرا

جنوبی-بن بست شاهد(۱۱ )- پلاک ۲۵

  تلفن: ۰۳۱۳۶۶۸۶۳۹۳

  فکس: ۰۳۱۳۶۶۸۵۷۰۸

 کدپستی: ۸۱۶۸۸۳۴۴۸۵

ایمیل : info@zarifpolymer.com 

  trade.zarifpolymer@gmail.com

دفتر تهران

 

تلفن:۳۶۸۴۱۶۹۷ -۰۲۱

فکس:۳۶۸۴۱۰۸۳۰۲۱

کدپستی:۱۷۶۵۶۵۷۴۴۷

کارخانه اول

آدرس: اصفهان، منطقه صنعتی مبارکه، فاز دوم، خیابان نهم، پلاک ۲ 

تلفن: ۵۲۳۷۳۳۷۷-۰۳۱

فکس: ۵۲۳۷۴۱۶۵-۰۳۱

کدپستی: ۸۴۸۶۱۳۴۹۷۶

کارخانه دوم

آدرس: شهرضا، شهرک صنعتی رنگ سازان (رازی)، فاز دوم، خیابان پنجم، نبش فرعی ۲-۲ ،پلاک ۲۶-۱۲