درباره ما

 

 • تاسیس شرکت: ۱۳۶۹
 • تـیم موسس اولیه: دکتر سید مهدی احمدی و مهندس علی اکبر احمدی
 • آغاز به کار آقایان مهندس قاسمی و مهندس احمدی: ۱۳۷۴
 • راه اندازی کارخانه: ۱۳۷۴
 • آغاز تولید محصولات پزشکی: ۱۳۷۵
 • آغاز تولید محصولات آزمایشگاهی: ۱۳۷۶
 • آغاز تولید محصولات پیشگیری از انتقال بیماری های نازوکامیال: ۱۳۷۷
 • کسب گواهی۹۰۰۱ ISO مدیریت کنترل فرایند: ۱۳۸۱
 • تاسیس واحد استریلیزاسیون: ۱۳۸۲
 • کسب گواهی ۱۳۴۸۵ ISO برای مدیریت کیفیت محصولات پزشکی : ۱۳۸۳
 • آغاز صادرات: ۱۳۸۵
 • ساخت کلین روم: ۱۳۸۶
 • طراحی اسپکلوم طرح دلفین: ۱۳۸۷