محصولات پزشکی بکر

در ۲۳ سال گذشته، پزشکان زبردست می دانند که در بسته بندی بکر، قطعات پلاستیکی ارزان وجود ندارد، بلکه محصولی که به صورت فنی، توسط تیمی از افراد حرفه ای که هرگـز وجدانشان را با سود بیشتر معامله نکرده انـد و خـود را در بـرابـر خداوند، شبکـه توزیـع، پزشک و بیمار مسئول می دانند از بسته بندی بکر خارج می شود. شرکت ظریف پلیمر، در ادامه این راه هم بر همین مدار استوار خواهد ماند. بکر به اعتماد شما خیانت نمی کند.

 

ظریف پلیمر در رسانه ها

هنوز هم برخی مراکز درمانی و شبکه های توزیع محصولات پزشکی ،سلامت مردم و عاقبت بخیری را بر منفعت طلبی ارجح می دانند. این انیمیشن در این راستا طراحی شده است. به منظور جلوگیری از نفوذ سوداگری محصولات غیر بهداشتی در فرآیند درمان بیماریها، این انیمیشن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

گواهینامه های استاندارد

شرکت ظریف پلیمر سپاهان، از سال ۱۳۷۴ در زمینه تولید محصولات پلیمری مورد استفاده در پزشکی آغاز به کار نموده است. این شرکت فعالیت خود را بر روی تولید و عرضه این محصولات با کیفیت مطلوب متمرکز نموده و سپس در جهت کسب رضایت، اعتماد و اطمینان مشتریان خود، بهبود عملکرد سازمانی و با هدف رعایت و اجرای الزامات و قوانین بین المللی مرتبط با محصولات پزشکی و سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس استانداردهای ISO9001:2015 و ISO13485:2016 در سطح سازمان مستقر و اجرا نموده است.